Bájka o človeku a jeho synoch.


Žil raz jeden človek a ten mal 5 synov. Namiesto toho aby spoločne
nažívali, ustavične sa medzi sebou vadili. Otec už mal ich hašterenia
dosť a povedal si že im dá príučku. Vzal z kopy dreva 5 rovnakých palíc,
zviazal ich dokopy a zavolal synov. Tí zaujatí hádkou najskôr nepočuli
ale po chvíľke prišli. Otec im povedal: " tu máte zviazanú otiepku 5 palíc,
zlomte ju na kolene!" Synovia skúšali, namáhali sa, ale výsledok bol ten,
že ich všetkých boleli kolená a otiepka zostala celá. Zachmúrený otec vzal
otiepku a ukázal im ako sa to dá. Rozviazal otiepku, každému dal palicu
a kázal ju zlomiť. To išlo poľahky. A vtedy sa otec spýtal: " Synovia moji,
čo z toho vyplýva? Keď je človek sám, ľahko ho zlomíte, no keď sa pevne
spojí s inými, nič ho nezlomí!" A vtedy sa všetci synovia zahanbili, lebo
pochopili, čo im otec chcel povedať ...

POUČENIE: V jednote je sila.

Autor: EZOP
Autorom bájok je EZOP. Bájky pre naše deti vybrala Nasty
Ak chcete zverejniť nejaké svoje bájky alebo dielka pre deti, píšte na admin@hrkalka.sk
© 2012 www.hrkalka.sk