Bájka o vojakovi a koňovi.


Kedysi dávno, žil istý vojak, ktorý sa veľmi pekne staral o svojho koňa.
Dobre vedel, že jeho život závisí v boji od jeho koňa. Vždy kŕmil koňa
najlepším ovsom, dával mu piť čistú vodu a dobre ho vždy vykefoval
aby mal ligotavú a zdravú srsť. Večer si neľahol vojak spať skôr, kým
nebolo postarané o koňa. Koník za to svojmu pánovi dobre slúžil, nosil
ho do boja, nikdy sa v útoku nesplašil a vždy ho rýchlo odniesol do
bezpečia. Jedného dňa sa vojna skončila a vojak sa vrátil domov. Stal sa
z neho roľník, začal pracovať na poli aj s koňom, ktorý ťahal pluh, oral
a vykonával všetky ťažké práce. Pretože už nebolo treba bojovať, roľník
- bývalý vojak, dával svojmu koňovi biednymi plevami, nestaral sa o
neho. Koník chradol, slabol pretože ho zanedbávali. Po čase vypukla opäť
vojna. Roľník si obliekol brnenie a rozkázal priviesť koňa. Vykefovali ho,
dali najesť, napiť a založili sedlo. Keď to všetko vykonali, vojak vysadol
na koňa a koňovi sa podlomili kolená. Za tie roky čo ho zanedbávali, kôň
zoslabol a nevládal uniesť svojho pána. Takto povedal smutný kôň svojmu
pánovi: "Ďalej musíš ísť peši. Za tie roky lopoty a slabej stravy sa zo mňa
stal somár. A somára nezmeníš na koňa, kedykoľvek si zmyslíš!"

POUČENIE: Ak chceme, aby nám niečo dobre slúžilo, musíme sa o
to dobre starať.

Autor: EZOP
Autorom bájok je EZOP. Bájky pre naše deti vybrala Nasty
Ak chcete zverejniť nejaké svoje bájky alebo dielka pre deti, píšte na admin@hrkalka.sk
© 2012 www.hrkalka.sk