Bájka o vlkovi v ovčom rúchu.


"V tamtej čriede musí byť veľa chutných oviec" povedal si vlk, keď pozeral
na pasúce sa ovce. "ako by som sa k nim dostal, aby som mohol jednu
zjesť?" Zrazu dostal nápad. Našiel starú kožu z ovce, navliekol ju na seba,
takže vyzeral skoro ako ovca. Pribehol k pasúcim sa ovciam a zamiešal
sa medzi ne. Ovce si mysleli, že je jednou z nich a vôbec si ho nevšímali,
ako chodil hore dolu medzi nimi. Dokonca ani pastier si vlka nevšimol. Vlk
sa rozhodol, že počká, kým sa zotmie, až potom sa vrhne na najtučnejšiu
ovcu a zožerie ju. Keď slnko zašlo za vzdialené vršky, pastier priviedol
ovce a vlka v ovčej koži do prístreška, aby tam prenocovali. Potom
odišiel do svojho domca späť. Vlk si práve vyhliadol jednu ovca a už sa
chcel na ňu vrhnúť, keď sa na prístrešku otvorili dvere a zastal v nich
gazda. "Potrebujem čerstvé mäso a vyberiem si jednu z vás" "Áno teba!
Ty si pekná a veľká". Po týchto slovách gazda zdvihol sekeru a udrel vlka
do hlavy, mysliac si, že je to ovca ...

POUČENIE: Ani prešibanosť sa vždy nevypláca.

Autor: EZOP
Autorom bájok je EZOP. Bájky pre naše deti vybrala Nasty
Ak chcete zverejniť nejaké svoje bájky alebo dielka pre deti, píšte na admin@hrkalka.sk
© 2012 www.hrkalka.sk