Bájka o pastierovi a koze.


Zvečerievalo sa. Pastier kôz nepokojne pobiehal po svahu a zháňal kozy,
čo mal na starosti. Kým sa zotmie musí byť na gazdovstve. Všetky kozy
postupne prišli na jeho zavolanie, len jedna chýbala. Po dlhom hľadaní
ju našiel, videl ako v diaľke pobehuje a na jeho volanie vôbec nereaguje.
Vedel, že bez nej sa vrátiť nemôže a tak ho to veľmi nahnevalo, chytil
kameň a hodil od zlosti do nej. Lenže beda, kameň trafil koze roh a odbil
z neho kus. Pastier začal nariekať a prosiť kozu aby sa nehnevala, a aby
ho neprezradila gazdovi čo jej spravil. Lenže koza mu odpovedala: "Ty si
hlúpy pastier, či nevidíš, že zlomený roh gazdovi prezradí, čo sa stalo?"

POUČENIE: Zbytočné je skrývať to čo sa skryť nedá.

Autor: EZOP
Autorom bájok je EZOP. Bájky pre naše deti vybrala Nasty
Ak chcete zverejniť nejaké svoje bájky alebo dielka pre deti, píšte na admin@hrkalka.sk
© 2012 www.hrkalka.sk