Bájka o orlovi a chrobákovi.


Orol a chrobák sa dostali do sporu. Stali sa z nich nepriatelia. Stalo sa to
takto: Raz orol naháňal po poli zajaca. Zajac bežal ako splašený, ale orlím
pazúrom neunikol. Videl to náš malý chrobák a zavolal na orla: "Orol,
pusti toho zajaca, je pod mojou ochranou!" Orol sa pravdaže iba zasmial.
Chrobáka to veľmi nazlostilo, a preto sa vyšplhal po strome do orlieho
hniezda a všetky vajcia orlovi vykotúľal z hniezda a zhodil na zem, kde
sa rozbili. Orol si nevedel dať rady, lebo chrobáka nemohol chytiť, tak
sa vybral za bohom Jupiterom a žiadal ho o pomoc. Ten mu poradil,
aby vajcia nakládol do jeho lona, tam sa chrobák neodváži. Ale nevedeli
aký je chrobák odvážny a odhodlaný. Počkal kým orol nakládol vajcia k
Jupiterovi, a potom hodil Jupiterovi na kolená hrudku blata. Keď Jupiter,
zbadal blato na odeve, vstal a oprášil sa. No zabudol na orlie vajíčka
vo svojom lone, ktoré vypadli a rozbili sa. Vraví sa, že odvtedy si orly
robia hniezda na takých nedostupných miestach, že tam nevylezie žiadny
chrobák.

POUČENIE: Skutočné odhodlanie prekoná všetky prekážky.

Autor: EZOP
Autorom bájok je EZOP. Bájky pre naše deti vybrala Nasty
Ak chcete zverejniť nejaké svoje bájky alebo dielka pre deti, píšte na admin@hrkalka.sk
© 2012 www.hrkalka.sk