Bájka o myšom sneme.


Mačka ustavične prenasledovala myši a mnoho z nich zabila. Myši zvolali
veľký snem, aby spoločne vymysleli, ako sa pred mačkou chrániť. Snem
trval veľmi dlho. Myši predniesli mnoho návrhov, ale ani jeden nebol dosť
dobrý. Nakoniec jedna myš skríkla: "Mačka nás preto toľko vždy chytí,
lebo ju nepočujeme prichádzať. Preto potrebujeme niečo, čo nás bude
varovať vopred, že mačka prichádza. Musíme mačke na krk priviazať
zvonček. Vždy keď budeme počuť zvonček, ukryjeme sa!" Tento návrh
zožal veľký ohlas a všetci sa tešili ako sa už budú mať dobre. Vtom sa
ozvala jedna stará múdra myš a povedala: "Nápad je to dobrý, ale má
niekto z vás odvahu mačke zvonec na krk priviazať?" Nik neodpovedal ...

POUČENIE: Nápady, ktoré sa nedajú zrealizovať, nie sú dobré.

Autor: EZOP
Autorom bájok je EZOP. Bájky pre naše deti vybrala Nasty
Ak chcete zverejniť nejaké svoje bájky alebo dielka pre deti, píšte na admin@hrkalka.sk
© 2012 www.hrkalka.sk