Bájka o pútnikoch a strome.


Bolo horúce, dusné popoludnie. Po ceste kráčali dvaja pútnici. Boli veľmi
ustatí, lebo išli od skorého rána. Po celý čas pieklo slnko a široko ďaleko
nebol tieň. Zrazu uvideli v diaľke veľký osamotený strom. Srdcia im poskočili od radosti a obaja rezko vykročili k stromu. Keď k nemu došli, postavili sa pod jeho konáre, klesli k zemi a oddychovali, tešiac sa z pocitu, že aspoň na chvíľu unikli páľave slnka.

Ako tak ležali, po chvíli jeden z nich prehovoril: "Tento strom je vlastne zbytočný, nerodí žiadne ovocie". Strom
si to vypočul a trpko si pomyslel: " Akí nevďačníci, radi sa ukryli pod
mojimi konármi pred horúcim slnkom a miesto poďakovania ma urážajú
slovami aký som zbytočný!"

Poučenie: každá vec ti môže poslúžiť.

Autor: EZOP
Autorom bájok je EZOP. Bájky pre naše deti vybrala Nasty
Ak chcete zverejniť nejaké svoje bájky alebo dielka pre deti, píšte na admin@hrkalka.sk
© 2012 www.hrkalka.sk